Verenigingsleden en ereleden

Verenigingsleden:

Annichje Bosma
Klaas Bosma
Cor Hager
Gepke van der Hoek
Jaap Hoekstra
Jelle Hooyenga
Kees van der Meer
Johannes Wiersma

Ereleden:

Kees Boersma
Peter van Delden

Postuum Erelid:

J. Bijlsma